ZSUZSANNA LARSSON GILICE

Konstverk som visas 7 september - 7 oktober

Klicka på bilderna för info och högre upplösningZsuzsanna Larsson Gilice, Händelsen av det grå, teckning, 42x48 cm, 6000 kr

Zsuzsanna Larsson Gilice, Bränd linje, teckning, 42x45 cm, 6000 kr.

Zsuzsanna Larsson Gilice, Svävande mellan linjer,  teckning, 42x44 cm, 6000 kr

………...
………...
………...

 Zsuzsanna Larsson Gilice, Ofullständiga, öppna och stängda, teckning, 42x41 cm, 6000 kr…....

…....Zsuzsanna Larsson Gilice, Komposition utan titel (känsligare med spår), teckning, 42x45 cm, 6000 kr