ZSUZSANNA LARSSON GILICE

Konstverk som visas på galleriet

Klicka på bilderna för info och högre upplösning
.
.

Zsuzsanna Larsson Gilice, Komposition utan titel (kompakt), teckning, 41x43 cm, 6000 kr.

Zsuzsanna Larsson Gilice, Händelsen av det grå, teckning, 42 x 48 cm, 6000 kr.

Zsuzsanna Larsson Gilice, Bränd linje, teckning, 41x44 cm, 6000 kr

………...
………...
………...