KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR


7 september - 7 oktober
ANDERS GUDMUNDSON
I angränsande rum
ZSUZSANNA LARSSON GILICE
C GÖRAN KARLSSON
ALEXANDRA SEVERINSSON


12 oktober - 11 november
STEFAN LINDQVIST

16 november - 22 december
STEFAN JOHANSSON