C GÖRAN KARLSSON

Född
1944 i Uppsala

Utbildning
Konsthögskolan i Stockholm 67-72

Separatutställningar i urval
Konsthallen i Uppsala 68,73,75
Galerie Aronowitsch, Stockholm 70,72,78,81,83,86
Galerie 69, Göteborg 74
Västerbottens läns konstförening, Umeå 74
Galerie 1, Uppsala 75
Galerie Mejan, Stockholm 76
Eskilstuna Konstmuseum 76
Galerie Wallner, Malmö 77, 82,85
Norrköpings Museum 79
Galerie Larsson, Gävle 79
Utställningen i Hylteberg 81
Galerie Octopus, Uppsala 79
Galerie Malmgran, Göteborg 82,84,88
Galerie Olsson, Stockholm 82
Galerie Mistral, Västerås 85
Galerie Sten Eriksson, Norrköping 85
Upplands Konstmuseum, Uppsala 88
Galleri Smedhamre, Uppsala 91
Galleri Ahnlund, Umeå 91
Galleri Widegren, Lidköping 92
Konstnärshuset, Stockholm 98
Galleri Christer Fahl, Stockholm 02
Galleri Gert-Åke Johansson, Hylteberga 02
Galleri Strömbom, Uppsala 04
Konstakademien, Stockholm 06
Konsthallen i Hishult 08
Galerie Aspis, Helsingfors 08
Luleå konsthall 14
Galleri Strömbom, Uppsala 15

Samlingsutställningar i urval
FIAC, Paris 87
SAGA grafikmässa, Paris 89,90,91,92
Sweden Art Project, Bryssel 01
Galleri Gunnar Olsson, Stockholm 04
Konsthallen i Hishult 05
Löfsta Bruk, Löfsta 06

Monumentaluppdrag
Servicehus, Uppsala 71
Militärskola, Karlskrona 84
SF, Filmstaden, Västerås 86
Vårdcentral, Ludvika 87
Elevhotell på Karlsberg, Stockholm 88
Haga Forum, Stockholm 00

Representerad
Nationalmuseum, Stockholm
Moderna Museet, Stockholm
Uppsala Konstmuseum
Eskilstuna Konstmuseum
Västerbottens Museum, Umeå
Gävle Museum
Malmö Museum
Borås Museum
Konstmuseet, Göteborg
Västerås Konstmuseum
Norrköpings Museum