BO GANARPFödd 1953 i Stockholm

Utbildning
Konsthögskolan (KKH) i Stockholm 1982 – 87


Separatutställningar
Galleri Grafiska Sällskapet, 2017
Galleri Eva Solin, Stockholm 2014
Galleri Gröna Paletten, Stockholm 2006, 2009
GalleriX4, Linköping 1994
Galleri Engström, Stockholm 1988, 1991Samlingsutställning
Grafiktriennalen XV, Uppsala konstmuseum 2014 (hösten)


Representerad
Västerås Konstmuseum
Statens Konstråd
Kommuner och landsting
Folkets Husrörelsen


Senaste inköp
Sthlms Läns Landsting (SLL) sex målningar till nyrenoverade Eastmanintstituet 2015
Grafikupplaga för Nobelkansliet/Karolinska Institutet 2016
Sthlms Läns Landsting (SLL) målningar för Karolinska Sjukhuset, Solna, 2013
Sthlms Läns Landsting (SLL) målningar för Karolinska Sjukhuset, Solna, 2012


Offentliga utsmyckningar
Statens Konstråd
Stockholms läns Landsting
Sveriges Allmänna Konstförening (SAK)


Medlem i
KRO (Konstnärernas Riksorganisation)
BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige),
SKF (Sveriges konstnärers förening/Konstnärshuset i Stockholm),
KKV (Konstnärernas Kollektivverkstad i Nacka)
Grafiska Sällskapet, Stockholm


Litteratur
Natur & Kulturs Konstnärslexikon (1991)