INGRID JONSSON

Utbildning
Konsthögskolan i Stockholm 1989-1994
Konstskolan Idun Lovén 1983-1985

Separatutställningar
Id:i Galleri Stockholm 2012
Galleri Fullersta Gård Huddinge 2011
Id:i Galleri Stockholm 2010
Id:i Galleri Stockholm 2007
Konsthallen i Håbo kommunalhus 2000
Utställningshallen Folkets Hus Ludvika 1999
Z Rum för Konst Stockholm 1998
Galleri Mejan Stockholm 1994

Samlingsutställningar
Composition in Black, White and Ceramic, Supermarket Stockholm 2013
SKF medlemsutställning Konstnärshuset Stockholm 2012
Untied Notions Design Hall Stockholm 2012
Supermarket Kulturhuset (WIP:Sthlm) 2010
Edsvik Konsthall 2008
Konstakademiens stipendieutställning 2008
Minimarket Konstnärshuset 2006
”Gemenskap och skillnad” Konstforum Norrköping 2002
Exercishuset Moderna Museet 1994

Stipendier
Kaj Bäling och Greta Werner-Bälings stipendium SKF 2011
Konstnärsnämnden 2–årigt arbetsstipendium 2008
Konstakademien Elice Erlandsson 2008
Konstnärsnämnden arbetsstipendium 1996
Brucebostiftelsen 1993
Anders Sandrew 1992

Representerad
Statens Konstråd
Stockholms Läns Landsting
Huddinge kommun
Stockholms kommun
Håbo kommun
Brucebostiftelsen